Hamar Lufthavn er en privat flyplass eid av Hamar Kommune og blir nå drevet av Innlandet Luftsportsenter. Den har Luftfartstilsynets godkjennelse som allmenn flyplass. Flyplassen ligger midt i hjertet av Innlandet og har et meget stabilt klima med mye godt vær og gode flyforhold.

Husk betaling ved bruk av banelys! Dette gjelder også innehavere av årskort, klubbflyving osv.
100,- pr bruker/pilot til Vipps 98345. Gjelder selv om lysene allerede står på.
Se utfyllende informasjon i dokumentet «NO prisliste og betalingsinfo».

Lokal NOTAM

  • OBS! Sporadisk paraglideraktivitet i åkersvika rett sør for og nær flyplassen 0-3500fot. Samme gjelder et område ca 5NM nordvest for flyplassen.
    Se notam på ippc for detaljer eller kontakt Hedemarken Luftsportsklubb ved Trond Arnesen – 994 54 666

  • Overrun bane 33 er stengt for all trafikk. Kun bane mellom terskler kan brukes. 1 m høye sperrebukker er oppsatt ca 50 meter før terskel bane 15. Denne kan brukes under vinterforhold
  • Banemarkering, bane nummer og sebrastriper er ikke i overensstemmelse med BSL-E
  • Low approach på Hamar er ikke tillatt uten forhåndsgodkjennelse

PPR

PPR søkes via www.MyPPR.no.
På MyPPR.no finner du også relevant flyplassinformasjon.

Info og dokumenter