Search for:

Hamar Lufthavn
Stafsbergveien
2319 Hamar

Innlandet Luftsportsenter AS
E-post: Innlandet.lss@gmail.com

Flyplassjef: Steinar Kristiansen – 413 80 441
Styreleder/ass.flyplassjef: Tore I. Marthinsen – 40414300

Andre:
– HaGL (Hamar Gjøvik og Lillehammer fallskjermklubb): https://hagl.no/
– Innlandet flyklubb og flyskole: https://innlandetflyklubb.no/