Hamar Lufthavn
Stafsbergveien
2319 Hamar

Innlandet Luftsportsenter AS
E-post: Innlandet.lss@gmail.com

Lufthavnsjef: Steinar Kristiansen – 413 80 441
Assisterende: Pål S. Vindfallet – 913 90 499