Åpen dag flyttet til 22. september

Pga dårlige værutsikter over hele Østlandet flyttes åpen dag til lørdag den 22. september. Dette gjøres for å ivareta sikkerheten og ønske om at alle besøkende fly skal kunne komme seg greit til og fra Hamar.

Bevar Hamar flyplass!

Hamar flyplass er dessverre truet av nedleggelse. Kommunen har i SMAT-planen vedtatt å legge ned flyplassen til fordel for boligbygging. Vi i Innlandet luftsportsenter, Hedmark flyklubb, samt HAGL fallskjermklubb har ikke tenkt å sitte stille og se at dette skjer. Vi arbeider derfor bredt og hardt for å snu denne avgjørelsen. Vi trenger all støtte

Nytt utseende!

Velkommen til Hamar lufthavns nye hjemmesider. Det meste av informasjon fra de gamle sidene er tatt med, noe er endret og noe nytt lagt til.