LOKALE ÅPNINGSTIDER FOR HAMAR LUFTHAVN

Nyttetrafikk (hele året):
Flyplassen er åpen for trafikk 24 timer i døgnet med unntak av helligdager og søndager mellom kl 10.30 og 12.30 LT.
Gjelder ikke for ambulanse og politi.

Landingsrunder (1. mai til 30. september): 
Maximum 5 påfølgende landingsrunder før minst en halv time pause.
Touch and go regnes som landingsrunde.
Hverdager: 07:00 – 20:30
Lørdager:    10:00 – 16:00
Søndager og helligdager ikke tillatt.
Merk at flyging under konfirmasjon ikke er tillatt.

Landingsrunder (1. oktober til 30. april):
Touch and go regnes som landingsrunde.
Hverdager: 07:00 – 20:30
Lørdager:   10:00 – 16:00
Søndager:   12:30 – 16:00
Helligdager forøvrig ikke tillatt.
Det tillates ikke flyging fra kl 16.00 julaften og frem til og med 1 januar, ei heller fra påskeaften kl 16.00 og frem til og med 2 påskedag.

REGLER FOR FLYGING PÅ HAMAR

 1. Flyklubbene plikter  å holde sine piloter informert om gjeldene lokale åpningstider og regelverk for flyklubbene.
 2. Flygeleder skal ha tilgang til informasjon om flygingen. Klubbens skjema for dette er tilstrekkelig dersom det er tilgjengelig for flygeleder.
 3. Flyger må hele tiden være seg bevist problemstilling med støy, og gjøre trasevalg som minimaliserer dette problemet. 
 4. Flygeleder har myndighet til å ekskludere piloter fra å benytte Hamar Lufthavn i inntil 3 mnd dersom:
  • Overstående flygetider ikke overholdes, og dette ikke er avtalt med flygeleder.
  • Overstående regler ikke overholdes.
 5. Run-Up skal kjøres på anvist plass og ikke i baneende eller ved Fuel anlegg.
 6. Ved Fuel anlegg skal hale parkeres mot gresset og ikke mot hangar.
 7. Radiobruk Hamar:
  • Radio skal benyttes og ved flyging skal første oppkall være med komplett registrering. 
  • Det skal rapporteres ved følgende punkter: Stange Kirke, Løten Kirke, Nessundet Bro og Brumunddal bro.
  • Deretter skal det rapporteres minimum downwind og Base eller Final.
 8. SEILFLYGING: Organisert Seilflyging er forbudt på Hamar. Må eventuelt avtales med Lufthavnsjef.