For å opprettholde driften med den standard vi har hatt, og som også Luftfartstilsynet krever, er landingsavgiften et nødvendig onde.

Kommunen er av den oppfatning at Flyplassen på sikt skal kunne opprettholde driften av egne midler uten noen form for tilskudd, dersom den fortsatt skal ha livets rett og at området ikke ender opp som boligtomter. Kan vi ikke klare dette målet er det sterke krefter innen kommunen for å nedlegge hele flyplassen, for så å benytte området til andre aktiviteter (les boligtomter)

Alle landingsavgifter : NYTT: Landingsavgifter skal betales til Innlandet Lufsportsenter   

Dersom det skal sendes beløp for landing over bank uten at faktura har blitt utstedt skal det sendes mail med informasjon om innbetalingen.  (mail på kontaktsiden skal benyttes) slik at vi lettere kan holde kontroll. Husk da å fylle ut landingskonvolutt i betalingskassen som forteller dette. Bankoverføringen skal inneholde minst Navn og Flyregistrering.

Flymaskiner
Pr. motor Årskort 
 Kr. 150.-  (Inntil 5 T/G regnes som en landingsavgift)Ta kontakt for avtale om årskort.
Helikopter
AlleÅrskort
 Kr. 200.- Ta kontakt for avtale om årskort.

For luftfartøy stasjonert på plassen er årskort obligatorisk.
Alle årskort løper inntil de blir oppsagt. Oppsigelse er en mnd. før utløp.  Ved for sen oppsigelse utgår halvårskort.      

Betalingsmåte:

Merk betalingen med navn, reg-nr og tidspunkt.

  • Vipps: #98345 Innlandet Luftsportsenter
  • Kontant: I merket luke på veggen på tårnet

Dersom du ikke innehar kontanter så skal beskjed legges igjen med kontakt informasjon. Denne skal inneha en gyldig e-post adresse.  Ved manglende mail adresse ilegges gebyr fra Kr. 100.- i gebyr. Ved gjentatte forseelser kan det ilegges en tilleggstraff på inntil Kr. 1000.-


Det skal da sendes betaling over bank. Landingskonvolutt skal da utfylles med alle opplysninger og i etterkant oversendes mail via vår hjemmeside med informasjon om betalingen. På dette bankoverførig skal min. Navn og Flyregistrering være påført Mail på vår hjemmeside skal benyttes for å lette vår kontroll.


OBS-OBS-OBS  Alle selskaper som har fakturaavtale skal uoppfordret månedlig sende inn en mail med dato, fly/helikopter-registrering og tidspunkt for landingen. Bruk ev. mail under kontakt oss. Dette sendes senest 5. i påfølgende måned. Dersom dette ikke følges opp kan reaksjoner påregnes.

Det er mulig for alle å opprette årskort, ved å kontakte flyplassen om dette. Årskort er her oppdelt i tre forskjellige, et for enmotors maskiner, et for tomotors og et for helikopter.

De av dere som ønsker årskort eller avtale om fakturering skal ta kontakt og gjøre avtale med flyplassen om dette. Årskort løper til oppsigelse mottas.

For fly som over en gitt periode (1mnd eller lengre) har Hamar som base så er årskort(halvårskort) obligatorisk.

Skulle noe være uklart eller om dere ønsker en forklaring så ta gjerne kontakt med INNLANDET LUFTSPORTSENTER for ytterligere informasjon.

Landing fees

Airplane150 NOK (per engine)
Helicopter200 NOK
Payment info:
IBAN: NO5818226791465
SWIFT/BIC: SHEDNO22
Contact info: 
Innlandet luftsportsenter AS
innlandet.lss@gmail.com

Please comment payment with:

  • Aircraft registration
  • Date of landing
  • Pilot name