På grunn av arrangement er flyplassen stengt for trafikk fredag 29.05.2020 kl. 1800-2100. Det vil være mulig for helikopter fra nødetater å benytte fuelanlegget.