Pga dårlige værutsikter over hele Østlandet flyttes åpen dag til lørdag den 22. september. Dette gjøres for å ivareta sikkerheten og ønske om at alle besøkende fly skal kunne komme seg greit til og fra Hamar.