Lokalt Regelverk

LOKALE ÅPNINGSTIDER FOR HAMAR LUFTHAVN

I tabellene nedenfor er lokale åpningstider satt opp:

Periode:   Hele året
Flygeaktivitet: Nyttetrafikk
For trafikk er flyplassen åpen 24 timer i døgnet med unntak av helligdager og søndager mellom kl 10.30 og 12.30 LT.
Gjelder ikke for Ambulanse og Politi

 Underliggende Gjelder kun for Landingsrunder

Periode:   01. mai til 30 september
Flygeaktivitet:  Maximum 5 påfølgende landingsrunder før minst en halv time pause.
Hverdager
Lørdager
Søndager Helligdager Pinse
Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl. Hele dagen Hele dagen
07:00 20:30 10:00 16:00 Ingen Landingsrunder Ingen Landingsrunder Se under 

Anmerkninger:  Flyging under konfirmasjon tillates ikke.

Periode:   01.oktober  til 30 april
Flygeaktivitet:  Gjelder for landingsrunder og Touch & Go regnes som landingsrunde.    
Hverdager Lørdager Søndager Helligdager Advent og påske
Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl. Hele dagen Hele dagen
07:00 20:30 10:00 16:00 12:30 16:00 Ingen Landingsrunder Se under 
Det tillates ikke flyging fra kl 16.00 juleaften og frem til og med 1 januar, ei heller fra påskeaften kl 16.00 og frem til og med 2 påskedag.

 

REGLER FOR FLYGING PÅ HAMAR:
1 Flyklubbene plikter  å holde sine piloter informert om gjeldene lokale åpningstider og regelverk for flyklubbene.
2 Flygeleder skal ha tilgang til informasjon om flygnigen. Klubbens skjema for dette er tilstrekkelig dersom det er tilgjengelig for flygeleder.
3 Når flyge- og værforholdene tillater det ( liten eller ingen vind) skal man fortrinnsvis benytte 
  bane 15 til avganger og bane 33 for landinger, dersom dette ikke går ut over flysikkerheten og det ikke er konflikt med annen trafikkk i landingsrunden.
T/G flygning skal normalt foregå på bane 15.   
4 Flyger må hele tiden være seg bevist problemstilling med støy, og gjøre tracevalg som minimaliserer dette problemet. 
5 Flygeleder har myndighet til å ekskludere piloter fra å benytte Hamar Lufthavn i inntil 3 mnd dersom:   
  Overstående flygetider ikke overholdes, og dette ikke er avtalt med flygeleder.
  Overstående regler ikke overholdes
6 Run-Up skal kjøres på anvist plass og ikke i baneende eller ved Fuel anlegg.
7 Ved Fuel anlegg skal hale parkeres mot gresset og ikke mot hangar
8 Radiobruk Hamar:
  Radio skal benyttes og ved flyging skal første oppkald være med komplett registrering.  
       Det skal rapporteres ved følgende punkter: Stange Kirke. Løten Kirke. Nessundet Bro, og Brumunddal bro. 
  Deretter skal det rapporteres minimum downwind og Base eller Final
9 Avgang: Før entring av bane fra parkering og Run-UP  samt avgang bane !! samme utgangspunkter som ved ankomst.
Når det nøkles for lystenning skal kjenningssignal angis
10  SEILFLYGING: Organisert Seilflyging er forbudt på Hamar. Må eventuelt avtales med Lufthavnsjef

 

godkjenning rådmann